Μουσικές προτάσεις

Τήν ὥρα πού προσεύχεται


Τήν ὥρα πού προσεύχεται
μέ χέρια σταυρωμένα
μέ μάτια δακρυσμένα
ἀθῶα λευκή ψυχή.

Λευκοντυμένος ἄγγελος
ἀπό τά νέφη γέρνει
κι ὅλα τά λόγια παίρνει
πού λέει ἡ προσευχή.


Τεριρεριρερεμ ρερεμ ριρερεμ
τεριρεριρερερεμ ριρεριρεμΤεριρεριρερεμ ρερεμ ριρερεμ
τεριρεριρερερεμ ριρεριρεμ

Καί φεύγει εὐθύς καί χάνεται
καί τόν αἰθέρα σχίζει
καί πάει ἐκεῖ πού ἀρχίζει
ἀθάνατη ζωή.

Τήν ὥρα πού προσεύχεται
μέ χέρια σταυρωμένα
μέ μάτια δακρυσμένα
σέ λύπη ἤ σέ χαρά.

Τεριρεμ...

Γιά τοῦτο ὅποιος προσεύχεται
μέ χέρια σταυρωμένα
μέ μάτια δακρυσμένα
σέ λύπη ἤ σέ χαρά,

θά βρεῖ μές στόν παράδεισο
ὅταν τόν κόσμο ἀφήσει
γωνιά νά κατοικήσει
μέ λούλουδα ἀνθηρά.

Τεριρε...