Μουσικές προτάσεις

Ἔψαχνα νἄβρω ἕνα φίλο...


Πῶς μέ κουράσαν οἱ σκάρτες φιλίες
γεμᾶτες δόλο, χωρίς πίστη ἁγνή.
Μέ ἀπαιτήσεις, χωρίς θυσίες
φίλοι μόνο γιά μία στιγμή.

Ἔψαχνα νἄβρω ἕνα φίλο
φίλο ἀληθινό.
Βρῆκα Χριστέ μου, Ἐσένα
φίλο αἰώνιο, πιστό.


Γιά τή φιλία πού Ἐσύ μοῦ προσφέρεις
δέν εἶμαι ἄξιος, οὔτε ἱκανός.
Μά Σέ διψάω κι Ἐσύ τό ξέρεις:
Θέλω νά γίνω πιστός.

Ἔψαχνα νἄβρω ἕνα φίλο...

Κι ἄν Σέ προδώσω, Ἐσύ μή μ’ ἀφήσεις,
κι ἄν Σέ πληγώσω, συγγνώμη ζητῶ.
Δός μου τό χέρι στό τέρμα τῆς ζήσης
ν’ ἀνέβω μαζί Σου στόν οὐρανό.

Ἔψαχνα νἄβρω ἕνα φίλο...