Βρες καιρό να...


Βρες καιρό να εργάζεσαι,
είναι το το τίμημα της επιτυχίας.
Βρες καιρό να σκέπτεσαι,
είναι ο δρόμος της προόδου.
Βρες καιρό να προσεύχεσαι,
είναι η πηγή της δυνάμεως.
Βρες καιρό να διαβάζεις,
είναι το μυστικό της σοφίας.
Βρες καιρό να παίζεις,
είναι το μυστικό της νιότης.
Βρες καιρό να χαίρεσαι
είναι η μουσική της ψυχής.
Βρες καιρό να αγαπάς,
είναι το προνόμιο του Θεού.


Πηγή: Λόγια Σοφά, ἐκδόσεις «Φωτοδότες».