Περιοδικό Ἁγία Λυδία, τεῦχος Ἰουλίου


Πατῆστε ἐπάνω στήν εἰκόνα, γιά νά διαβάσετε ὅλο τό τεῦχος.