Βρήκε ο Φίλιππος το Ναθαναήλ


Γιατί το λέμε έτσι;

Ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ είναι από τους πρώτους που συνέλεξε ο Ιησούς Χριστός για μαθητές του. Ο Φίλιππος καταγόταν από τη Βησθαϊδά, την πατρίδα του Ανδρέα και του Πέτρου. Βρίσκει ο Φίλιππος το Ναθαναήλ και του λέει: «Ἐκείνον τόν ὁποίον ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ Νόμῳ καί οἱ προφῆται εὑρήκαμεν». Λέγεται η φράση, όταν συναντηθούν δύο άτομα που έχουν όμοιο χαρακτήρα.
Από το βιβλίο «ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ», του Τάκη Νατσούλη, ἐκδόσεις Σμυρνιωτάκη.