Κάλαντα Πρωτοχρονιάς στη Χίο


Καλησπερίζω φέρνοντας αγέρα μυρωμένο
απ' τ' αφρισμένα κύματα χιλιοτραγουδισμένο.

Πίστη. Ἡ μυστική ἐξάρτηση τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό


Ὅπως ἡ μαγνητική βελόνα στρέφεται πάντοτε πρός τόν βορρᾶ, καί ὅπως τό ἄνθος ἥλιος στρέφεται πάντοτε πρός τόν ἥλιο, ἔτσι ἀκριβῶς καί ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου στρέφεται πάντοτε πρός τόν Θεό. Καί ἡ μυστική αὐτή σχέσις, ἡ μυστική αὐτή ἐπικοινωνία, ἡ μυστική αὐτή ἐξάρτησις τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό, τοῦ δημιουργήματος ἀπό τόν Δημιουργό, εἶναι καί λέγεται πίστις.

† Ἀρχιμ. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Γιατί ἦλθε ὁ Χριστός;

† Ἀρχιμ. Θεοφίλου Ζησοπούλου


Χριστούγεννα!

Eἰκοσιένα αἰῶνες τώρα, ἡ ἀνθρωπότης ἑορτάζει κάθε χρόνο τό μοναδικό ἐκεῖνο γεγονός, πού στάθηκε σταθμός καί ὁρόσημο στήν ἱστορία της κι ἔτεμε τήν πορεία της σέ πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν ἐποχή· τήν ἐναθρώπησι τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἀσύλληπτο, βεβαίως, καί ἀκατανόητο τό μυστήριο γιά τήν κοινή λογική τοῦ ἀνθρώπου.

ΓΥΡΙΣΤΕ ΠΙΣΩ!...Ἄνθρωποι, πού ψάχνετε τήν χαρά καί τήν εἰρήνη μακρυά ἀπ’ τόν Θεό, πήρατε λάθος δρόμο. Γυρίστε πίσω καί ἐλᾶτε μαζί νά πᾶμε στό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ.
Ἄνθρωποι, πού ψάχνετε τήν χαρά καί τήν εἰρήνη στίς ἀπολαύσεις τῆς ζωῆς, γυρίστε πίσω, τό ποτήρι τῆς ἡδονῆς δέν δίνει χαρά. Οἱ ἄνομες ἀπολαύσεις δέν δίδουν εἰρήνη. Γυρίστε πίσω, πήρατε λανθασμένο δρόμο. Ἐλᾶτε ὅλοι μαζί νά πορευθοῦμε μέ τούς ποιμένες καί νά προσκυνήσουμε τόν ἄρχοντα τῆς εἰρήνης τόν Χριστό...


† Αρχιμ. Θεόφιλος Ζησόπουλος

O Θεός αγάπη εστί...Γίνετε...


Η προσευχή...


Να βρίσκεις κάποια ώρα που έχει ησυχία 
και να προσεύχεσαι...
Η προσευχή είναι γλυκό πράγμα!

Όσιος Πορφύριος

Αγάπα για να ζήσεις και...                                     Επιμέλεια: Κατηχητικό Σχολείο Αριδαίας

Δεν γνωρίζουμε...