Πνοή αὔρας λεπτῆς


Ὁ προφήτης Ἠλίας πικραμένος ἀπό τό κῦμα τῆς ἁμαρτίας, ἀπό τήν ἐξάπλωση τῆς εἰδωλολατρίας, ἀπό τήν προδοσία τῶν ἀρχόντων πού ἐγκατέλειψαν τόν Θεό καί ὁδηγοῦσαν τόν λαό στήν εἰδωλολατρία, ἀπό τήν σήψη καί τήν κοινωνική διαφθορά, πικραμένος καί διωγμένος ἔφυγε μέσα στήν σπηλιά. Καί ζώντας αὐτό τό παράπονο καί μέ τήν ὀργή στήν καρδιά γιά τά ὅσα συνέβαιναν, συνομίλησε μέ τόν Θεό, ὁ Ὁποῖος τοῦ εἶπε:

Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς τὸν Θεόν...«…Πρέπει νὰ σημειώσης καὶ τοῦτο, ὡς ἀφωσιωμένε φίλε, ὅτι ἀφοῦ ἡ ψυχὴ σὰν ἄλλη ἔλαφος ἐξοντώση τὰ δηλητηριώδη ἑρπετὰ τῶν παθῶν, τότε «ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει πρὸς Κύριον» (πρβλ. Ψαλμ. πγ´ 3), διότι πληγώνεται σὰν μὲ δηλητήριο ἀπὸ τὸ πῦρ τῆς ἀγάπης. 
Ἐκεῖνο ποὺ προξενεῖ ἡ πείνα εἶναι κάτι ποὺ δὲν φαίνεται καὶ δὲν ἐκδηλώνεται. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ προξενεῖ ἡ δίψα εἶναι κάτι τὸ ἔντονο καὶ φανερὸ ποὺ κάνει ἔκδηλο σὲ ὅλους τὸν ἐσωτερικὸ φλογισμό. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἐκεῖνος ποὺ ἐπόθει τὸν Θεὸν ἔλεγε: «Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα» (Ψαλμ. μα´ 3).

Ἐὰν τὸ πρόσωπο ποὺ ἀγαποῦμε γνήσια, μᾶς μεταβάλλη ἐξ ὁλοκλήρου μὲ τὴν παρουσία του καὶ μᾶς κάνη φαιδροὺς καὶ χαρωποὺς καὶ χωρὶς λύπη, τί δὲν θὰ προξενῆ ἄραγε τὸ πρόσωπο τοῦ Δεσπότου, ὅταν ἐπισκέπτεται μυστικὰ τὴν καθαρὴ ψυχή;». 

Ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος (Λόγος Τριακοστός, Περί ἀγάπης, ἐλπίδος και πίστεως

Καλή Σχολική Χρονιά!!!


Πολλές ευχές για μια καλή Σχολική Χρονιά!!!

Eλευθερία είναι...


Ένα κερί δε χάνει τίποτα..

                                      Επιμέλεια:Κατηχητικό Σχολείο Αριδαίας

Η ελεημοσύνη δε μετριέται με την περιουσία,αλλά με...                                 Επιμέλεια:Κατηχητικό Σχολείο Αριδαίας

Η πραγματική αξία του ανθρώπου...


Να πιστεύεις ως το τέλος...


Ελλάδα...

Γκρεμίστε όλη την Ελλάδα σε βάθος 100 μέτρων.
Αδειάστε όλα τα μουσεία σας, από όλον τον κόσμο.
Γκρεμίστε κάθε τι Ελληνικό από όλο τον πλανήτη…
Έπειτα σβήστε την Ελληνική γλώσσα από παντού.
Από την ιατρική σας, την… … φαρμακευτική σας.
Από τα μαθηματικά σας (γεωμετρία, άλγεβρα)
Από την φυσική σας, χημεία
Από την αστρονομική σας
Από την πολιτική σας
Από την καθημερινότητα σας.
Διαγράψτε τα μαθηματικά, διαγράψτε κάθε σχήμα, κάντε το τρίγωνο-οκτάγωνο, την ευθεία-καμπύλη, σβήστε την γεωμετρία από τα κτίρια σας, τους δρόμους σας, τα παιχνίδια σας, τα αμάξια σας, σβήστε την ονομασία κάθε ασθένειας και κάθε φαρμάκου,
διαγράψτε την δημοκρατία και την πολιτική, διαγράψτε την βαρύτητα και φέρτε το πάνω κάτω, αλλάξτε τους δορυφόρους σας να έχουν τετράγωνη τροχιά, αλλάξτε όλα τα βιβλία σας (γιατί παντού θα υπάρχει και έστω μια ελληνική λέξη),
σβήστε από την καθημερινότητα σας κάθε ελληνική λέξη, αλλάξτε τα ευαγγέλια, αλλάξτε το όνομα του Χριστού που και αυτό βγαίνει από τα Ελληνικά και σημαίνει αυτός που έχει το χρίσμα, αλλάξτε και το σχήμα κάθε ναού (να μην έχει την ελληνική γεωμετρία), σβήστε τον Μέγα Αλέξανδρο,
σβήστε όλους τους Μυθικούς και Ιστορικούς ήρωες, αλλάξτε την παιδεία σας, αλλάξτε το όνομα της ιστορίας, αλλάξτε τα ονόματα στα πανεπιστήμια σας, αλλάξτε τον τρόπο γραφής σας, χρησιμοποιήστε τον αραβικό, διαγράψτε την φιλοσοφία, διαγράψτε, διαγράψτε, διαγράψτε…
Θα πείτε «δεν γίνεται».
Σωστά, δεν γίνεται γιατί μετά δεν θα μπορείτε να στεριώσετε ούτε μία πρόταση! Δεν γίνεται να σβήσει η Ελλάδα, ο Έλληνας, η προσφορά του πάνω σε αυτόν τον πλανήτη…
Η πρόκληση πάντως ισχύει.»


από τον Γάλλο λογοτέχνη Jean Richepin


Ἀληθῶς Ἀνέστη! ἄγγιγμα ζωῆς


Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος.

Τό «Χριστός Ἀνέστη» εἶναι γιά ὅλους μας ἕνα μήνυμα χαρᾶς, ἕνα μήνυμα αἰσιοδοξίας, ἕνα μήνυμα συγγνώμης, ἕνα μήνυμα ἐλπίδος, ἕνα μήνυμα ἀγάπης. Μέσα σ’ αὐτό τό μεγαλεῖο κρύβεται καί ἡ θεϊκή ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πού δέν ἔρ­χεται ὡς ἐκδικητής, ὡς τιμωρός, ὡς εἰσαγγελέας «ἵνα κρίνῃ τόν κόσμον», ἀλλά ἔρχεται ὡς Σωτήρας καί Λυτρωτής, νά μᾶς ἐλευθερώση ἀπό τό κράτος τοῦ θανάτου, ἀπό τά δεσμά τοῦ Ἅδου, ἀπό τά καταγώγια τῆς ἁμαρτίας, ὥστε νά πολιτευώμεθα θεαρέστως, σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, μέσα στό φῶς τοῦ Χριστοῦ, μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Καί μέ τήν χάρι καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά περιπατοῦμε στήν ζωή καί ποτέ νά μήν λυγίζουμε, γιατί ἐμεῖς ἔχουμε ἐλπίδα, ἔχουμε δύναμι, ἔχουμε Θεό, ἔχουμε οὐρανό καί δέν ἔχουμε τίποτε νά φοβηθοῦμε ἀπό ὅσα συμβαίνουν ἐδῶ κάτω στήν γῆ.
«Χριστός Ἀνέστη» καί ὁ Κύριος μεθ’ ἡμῶν πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν. Ἀμήν.

(†) Ἀρχιμ. Θεοφίλου Ζησοπούλου